فرم های پاکت
فرم های پاکت شامل پاکت تحریر، پاکت گلاسه، پاکت کتان، پاکت CD و ... می باشد. هر کدام از این نوع پاکت ها با تیراژهای متفاوت ارائه می شود.

فرم های پاکت 

7 محصول وجود دارد.
0 دیدگاه

تمامی قیمت ها، قیمت همکاری می باشد. هزینه طراحی جداگانه محاسبه می شود.جنس: کاغذ سیلور روکش:یووی تیراژ: 1000 عدد زمان چاپ: 15 روز کاری

1,220,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

تمامی قیمت ها، قیمت همکاری می باشد. هزینه طراحی جداگانه محاسبه می شود.جنس: مقوای گلاسه 300 گرم تیراژ: 1000 عدد زمان چاپ: 15 روز کاری

2,000,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

تمامی قیمت ها، قیمت همکاری می باشد. هزینه طراحی جداگانه محاسبه می شود.سایز طراحی: A3 جنس: کاغذ تحریر 120 گرم تیراژ: 1000 عدد زمان چاپ: 7 تا 10 روز کاری

6,500,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

تمامی قیمت ها، قیمت همکاری می باشد. هزینه طراحی جداگانه محاسبه می شود.سایز طراحی: نامه ، A4 و A5 جنس: کاغذ تحریر 100 گرم تیراژ: 1000 عدد زمان چاپ: 7 تا 10 روز کاری

1,500,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

تمامی قیمت ها، قیمت همکاری می باشد. هزینه طراحی جداگانه محاسبه می شود.سایز طراحی: نامه ، A4 و A5 جنس: کاغذ گلاسه 135 گرم تیراژ: 1000 و 2000 عدد زمان چاپ: 7 تا 10 روز کاری

1,350,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

تمامی قیمت ها، قیمت همکاری می باشد. هزینه طراحی جداگانه محاسبه می شود.سایز طراحی: نامه ، A4 ، A3 و A5 جنس: کاغذ کتان 120 گرم تیراژ: 1000 عدد زمان چاپ: 7 تا 10 روز کاری

1,550,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

تمامی قیمت ها، قیمت همکاری می باشد. هزینه طراحی جداگانه محاسبه می شود.سایز طراحی: نامه(ملخی) ، A4 و A5 جنس: کاغذ تحریر 80 گرم تیراژ: 1000 ، 2000 و 5000 عدد زمان چاپ: 7 تا 10 روز کاری

1,150,000 ریال
موجود
نمایش 1 - 7 از 7 مورد