فرم های لیوان کاغذی
چاپ روی لیوان کاغذی برای پذیرایی ها،جشن ها، کنفرانس ها،جلسات باطرح های اختصاصی مطابق نظر مشتریان

فرم های لیوان کاغذی 

11 محصول وجود دارد.
0 دیدگاه

زمان چاپ: 7 روز کاری تمامی قیمت ها، قیمت همکاری می باشد. هزینه طراحی جداگانه محاسبه می شود.

2,000,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

چاپ اختصاصی کف:100mm دهانه: 135mm ارتفاع: 105mm oz:34 جنس: کاغذ چینی چاپ افست بابت هزینه کلیشه مبلغ 200 هزار تومان به مبلغ اصلی اضافه میگردد هزینه حمل به عهده مشتری است

5,720 ریال
موجود
0 دیدگاه

چاپ اختصاصی کف:57mm دهانه: 90mm ارتفاع: 155mm oz:22 جنس: کاغذ چینی چاپ افست بابت هزینه کلیشه مبلغ 200 هزار تومان به مبلغ اصلی اضافه میگردد هزینه حمل به عهده مشتری است

3,080 ریال
موجود
0 دیدگاه

چاپ اختصاصی کف:57mm دهانه: 88mm ارتفاع: 126mm oz:16 جنس: کاغذ چینی چاپ افست بابت هزینه کلیشه مبلغ 200 هزار تومان به مبلغ اصلی اضافه میگردد هزینه حمل به عهده مشتری است

2,200 ریال
موجود
0 دیدگاه

چاپ اختصاصی کف:52mm دهانه: 80mm ارتفاع: 110mm oz:12 جنس: کاغذ چینی چاپ افست بابت هزینه کلیشه مبلغ 200 هزار تومان به مبلغ اصلی اضافه میگردد هزینه حمل به عهده مشتری است

1,650 ریال
موجود
0 دیدگاه

چاپ اختصاصی کف:74mm دهانه: 90mm ارتفاع: 60mm oz:10 جنس: کاغذ چینی چاپ افست بابت هزینه کلیشه مبلغ 200 هزار تومان به مبلغ اصلی اضافه میگردد هزینه حمل به عهده مشتری است

2,860 ریال
موجود
0 دیدگاه

چاپ اختصاصی کف:52mm دهانه: 75mm ارتفاع: 88mm oz:9 جنس: کاغذ چینی چاپ افست هزینه حمل به عهده مشتری است

1,320 ریال
موجود
0 دیدگاه

چاپ اختصاصی کف:52mm دهانه: 70mm ارتفاع: 74mm oz:6 جنس: کاغذ چینی چاپ افست هزینه زینک به مبلغ 200 هزار تومان به هزینه اصلی اضافه میگردد هزینه حمل به عهده مشتری است

1,045 ریال
موجود
0 دیدگاه

چاپ اختصاصی کف:52mm دهانه: 66mm ارتفاع: 53mm oz:4 جنس: کاغذ چینی چاپ افست هزینه زینک به مبلغ 200 هزار تومان به هزینه اصلی اضافه میگردد هزینه حمل به عهده مشتری است

880 ریال
موجود
0 دیدگاه

چاپ اختصاصی کف:35mm دهانه: 50mm ارتفاع: 55mm oz:3 جنس: کاغذ چینی چاپ افست هزینه زینک به مبلغ 200 هزار تومان به هزینه اصلی اضافه میگردد هزینه حمل به عهده مشتری است

715 ریال
موجود
0 دیدگاه

زمان چاپ: 7 روز کاری تمامی قیمت ها، قیمت همکاری می باشد. هزینه طراحی جداگانه محاسبه می شود.

1,350,000 ریال
موجود
نمایش 1 - 11 از 11 مورد