شکیبا شاهرخی

سرپرست سایت

شکیبا شاهرخی هستم.
لیسانس نرم افزار دارم و در حال حاضر یکی از اعضاء تیم در گروه تبلیغاتی رز اصفهان هستم.

مدیرعامل

ایمان رفیعیمدیرعاملدرباره منمدیر عامل

مدیریت دفتر اصفهان

حسین فروغیمدیریت دفتر اصفهان

محمد امین رفیعی

سرپرست سایت

محمد امین رفیعیپشتیبان سایت

الهام محزونی

سرپرست انتشارات

الهام محزونیسرپرست انتشارات

شیرین حاج هاشم خانی

گرافیست، با چشمان خود، دنیایی را می‌بیند که دیگران نمی‌بینند و با دستان خود، آن را به اشتراک می‌گذارد

فاطمه مزیکی

گرافیست

گرافیست محدودیت نمیشناسد، جهانی خلق میکند به وسعت رویای انسان، نادیدنی ها را دیدنی و ناممکن ها را ممکن میکند.