ارائه دهنده ست های اداری ، سربرگ و طراحی و چاپ فاکتور های رسمی...

روی فرم مورد نظر خود کلیک کنید

[toggle_box][toggle_item icon="check" active="no" title="فرم های اداری"] 

فرم های اداری

فرم های اداری تحویل 7 روز کاری
کد کالا سربرگ A4 پاکت نامه پاکت َA4 تحریر80گرم تحریر100گرم کتان 120گرم
115001 3000 1000 - 380,000 435,000 520,000
115002 1000 1000 1000 430,000 485,000 550,000
مشتریان گرامی شما می تو انید به جای سربرگ A4 از سربرگ A5 و A6 استفاده نمایید به عنوان مثال 1000 سربرگ A4 برابر 2000 سربرگ A5 و 4000 سربرگ A6 می باشد.
[/toggle_item][toggle_item icon="check" active="no" title="فرم های پاکت"] 

فرم های پاکت

تحویل 7 روز کاری
کد کالا جنس کار تیراژ نامه پاکت A5 پاکت A4 پاکت A3
115001 پاکت تحریر 80 گرم 1000 120,000 140,000 260,000 -
115002 2000 160,000 180,000 295,000 -
115003 5000 290,000 360,000 580,000 -
115004 پاکت تحریر 120 گرم 1000 - - - 530,000
115005 پاکت کتان 120 گرم 1000 160,000 190,000 305,000 650,000
115006 پاکت گلاسه 135 گرم 1000 145,000 170,000 275,000 -
115005 2000 220,000 240,000 390,000 -
[/toggle_item][toggle_item icon="check" active="no" title=" فرم های لیوان و پاکت سی دی"] 

CD فرم های لیوان و پاکت

کد کالا جنس کار تیراژ تحویل قیمت (تومان)
115020 پاکت CD جلد سی دی، پشت سفید با یووی 1000 12 روز کاری 160,000
115021 لیبل CD با روکش UV 1000 12 روز کاری 120,000
115022 لیوان کاغذی چهار رنگ 1000 7 روز کاری 130,000
115023 لیوان کاغذی چهار رنگ 5000 7 روز کاری 490,000
[/toggle_item][toggle_item icon="check" active="no" title="فولدر ها"] 

فولدر ها

تحویل 7 روز کاری

کد کالا جنس کار گراماژ تحویل قیمت (تومان)
116001 فولدر A4 سلفون مات یا براق 300 گرم 7 روز کاری 890,000
[/toggle_item][toggle_item icon="check" active="no" title="کاتالوگ"] 

کاتالوگ

کد کالا جنس کار یک رو دورو تیراژ جنس
114033 کاتالوگ A4 گلاسه UV 195,000 265,000 1000 گلاسه 300 گرم
114034 کاتالوگ A4 سلفون مات 195,000 265,000
114035 کاتالوگ A4 سلفون براق 195,000 265,000
114036 کاتالوگ A4 سوسماری 290,000 320,000
114037 کاتالوگ A3 گلاسه UV 390,000 510,000 1000 گلاسه 300 گرم
114038 کاتالوگ A3 سلفون مات 390,000 510,000
114039 کاتالوگ A3 سلفون براق 390,000 510,000
114040 کاتالوگ A3 سوسماری 570,000 630,000
[/toggle_item][toggle_item icon="check" active="no" title="فاکتور فروش"] 

فاکتور فروش     تحویل 4 روز کاری
کد کالا نوع کاغذ و سایز تعداد نسخ تعداد چاپ تک رنگ چاپ 2 رنگ چاپ 4 رنگ
117001 فاکتورکاربن لس (خود کپی)A5 2 برگی 20بسته(1000 ش) 75,000 85,000 تحویل 3 روز کاری
117002 فاکتورکاربن لس (خود کپی)A4 2 برگی 20بسته(1000 ش) 120,000 150,000
117003 فاکتورکاربن لس (خود کپی)B5 2 برگی 20بسته(1000 ش) 85,000 110,000
117004 فاکتورکاربن لس (خود کپی)A5 3 برگی 20بسته(1000 ش) 105,000 130,000 تحویل 5 روز کاری
117005 فاکتورکاربن لس (خود کپی)A4 3 برگی 20بسته(1000 ش) 170,000 210,000
117006 فاکتورکاربن لس (خود کپی)B5 3 برگی 20بسته(1000 ش) 130,000 170,000
117007 فاکتورمعمولی A5 2 برگی 20بسته(1000 ش) 60,000 75,000 کاغذ رویه تحریر 80 گرم اندونزی و زیر الوان 60 گرم
117008 فاکتورمعمولی A4 2 برگی 20بسته(1000 ش) 95,000 120,000
117009 فاکتورمعمولی B5 2 برگی 20بسته(1000 ش) 75,000 85,000
117010 فاکتورمعمولی A5 3 برگی 20بسته(1000 ش) 90,000 110,000
117011 فاکتورمعمولی A4 3 برگی 20بسته(1000 ش) 140,000 175,000
117012 فاکتورمعمولی B5 3 برگی 20بسته(1000 ش) 100,000 125,000
[/toggle_item] [/toggle_box]

 

Read more