طراحی ، چاپ و تولید انواع پرچم

پرچم معمولاً یک نماد یا نشانه‌ای است که به شکل پارچه‌ای با طرح‌ها، رنگ‌ها و نمادهای خاص ساخته می‌شود و به عنوان نمایانگر یک گروه، کشور، سازمان، ایدئولوژی و یا مفهوم خاص به کار می‌رود.

ادامه مطلب

جعبه کرافت هفت

مهم ترین دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد .

ادامه مطلب

پیراهن داغ

کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته .

ادامه مطلب

هویت سبک

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط .

ادامه مطلب