کارت ویزیت های ساده
فرم های کارت ویزیت ساده شامل: گلاسه یووی، سلفون مات و براق، کتان امباس و آلمان، سلفون مات مخملی و سوسماری میباشد.

کارت ویزیت های ساده 

16 محصول وجود دارد.
0 دیدگاه

سایز طراحی: 6 * 9 ( سانتی متر )جنس: مقوای 300 گرمی گلاسهروکش: سلفون براقتیراژ: 500 عددزمان چاپ: 7 روز کاری

450,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 6 * 9 ( سانتی متر )جنس: مقوای 300 گرمی گلاسهروکش: سلفون ماتتیراژ: 500 عددزمان چاپ: 7 روز کاری

450,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز : 4.8 * 8.5  سانت جنس : مقوا گلاسه 300 گرمی روکش : یووی تیراژ : 1000 عدد زمان چاپ : 7 روز کاری

240,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز : 4.8 * 8.5  سانت جنس : لیبل روکش : یووی تیراژ : 1000 عدد زمان چاپ : 7 روز کاری

510,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز : 4.8 * 8.5  سانت جنس : مقوا گلاسه 300 گرمی روکش : یووی تیراژ : 1000 عدد زمان چاپ : 7 روز کاری

300,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 6 * 9 ( سانتی متر )جنس: مقوای 300 گرمی گلاسهروکش: سلفون براقتیراژ: 1000 عددزمان چاپ: 7 روز کاری

625,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 6 * 9 ( سانتی متر )جنس: مقوای 300 گرمی گلاسهروکش: سلفون ماتتیراژ: 1000 عددزمان چاپ: 7 روز کاری

625,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی : 4.8 * 8.5 ( سانتی متر )جنس : مقوای 300 گرمی گلاسه ( نانو )روکش : سلفون ماتتیراژ: 1000 عددزمان چاپ : 15 روز کاری

830,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز : 4.8 * 8.5  سانت جنس : مقوا 300 گرمی کتان پلاستیک روکش : ندارد تیراژ : 1000 عدد زمان چاپ : 10 روز کاری

اتمام موجودی
اتمام موجودی
1 دیدگاه

سایز : 4.8 * 8.5  سانت جنس : لیبل روکش : سلفون براق تیراژ : 1000 عدد زمان چاپ : 7 روز کاری

505,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز : 4.8 * 8.5  سانت جنس : لیبل روکش : یووی تیراژ : 1000 عدد زمان چاپ : 7 روز کاری

495,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز : 4.8 * 8.5  سانت جنس : مقوا کتان 300 گرمی روکش : سلفون تیراژ : 1000 عدد زمان چاپ : 7 روز کاری

405,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز : 4.8 * 8.5  سانت جنس : مقوا گلاسه 300 گرمی کتان آلمانی روکش : ندارد تیراژ : 1000 عدد زمان چاپ : 7 روز کاری

480,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز : 4.8 * 8.5  سانت جنس : مقوا گلاسه 300 گرمی کتان امباس روکش : ندارد تیراژ : 1000 عدد زمان چاپ : 7 روز کاری

345,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 4.8 * 8.5 ( سانتی متر )جنس: مقوای 300 گرمی گلاسهروکش: سلفون براقتیراژ: 1000 عددزمان چاپ: 7 روز کاری

310,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز : 4.8 * 8.5  سانت جنس : مقوا گلاسه 300 گرمی روکش : سلفون مات تیراژ : 1000 عدد زمان چاپ : 7 روز کاری

310,000 ریال
موجود
نمایش 1 - 16 از 16 مورد