دستمال کاغذی (با چاپ اختصاصی)

دستمال کاغذی (با چاپ اختصاصی) 

4 محصول وجود دارد.
0 دیدگاه

ارتفاع7.5 سانتعرض11 سانتطول20 سانتدارای 300 برگ دستمال(150 برگ دو لا)در صورت UV به هر جعبه 15000 تومان و  ویندوپچ 20000 تومان اضافه میگرددحداقل تیراژ :100 هزار عدد

2,290 ریال
موجود
0 دیدگاه

ارتفاع4 سانتعرض11 سانتطول13.5 سانتدر صورت UV به هر جعبه 15000 تومان و  ویندوپچ 20000 تومان اضافه میگردد

1,140 ریال
موجود
0 دیدگاه

ارتفاع4 سانتعرض10.5 سانتطول21 سانتدارای 100 برگ دستمال(50 برگ دو لا)در صورت UV به هر جعبه 15000 تومان و  ویندوپچ 20000 تومان اضافه میگرددحداقل تیراژ : 100 هزار عدد

1,350 ریال
موجود
0 دیدگاه

ارتفاع5.5 سانتعرض11 سانتطول22.5 سانتدارای 200 برگ دستمال(100 برگ دو لا)در صورت UV به هر جعبه 15000 تومان و  ویندوپچ 20000 تومان اضافه میگردد

1,490 ریال
موجود
نمایش 1 - 4 از 4 مورد