چاپ عمومی

فرم های عمومی به فرم هایی اطلاق میشود که تعداد زیادی از خدمات چاپی مشتریان در کنار هم قرار میگیرد و چاپ میگردد.

چاپ عمومی 

140 محصول وجود دارد.
در هر صفحه
جدید
0 دیدگاه

گلاسه 120 گرم سایزA6 زمان تحویل: 7 روز کاری در صورت چاپ فوری 2-3 روز کاری

555,000 ریال
موجود
جدید
0 دیدگاه

گلاسه 120 گرم سایزA4 زمان تحویل: 7 روز کاری در صورت چاپ فوری 2-3 روز کاری

2,230,000 ریال
موجود
جدید
0 دیدگاه

گلاسه 120 گرم سایز A5

1,110,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی :  6 * 9 ( سانتی متر ) جنس : مقوای 300 گرمی گلاسه روکش : لمینت مات تیراژ : 500 عدد زمان چاپ : 7 روز کاری

1,275,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 6 * 9 ( سانتی متر )جنس: مقوای 300 گرمی گلاسهروکش: لمینتتیراژ: 500 عددزمان چاپ: 7 روز کاری

935,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 6 * 9 ( سانتی متر )جنس: مقوای 300 گرمی گلاسهروکش: سلفون براقتیراژ: 500 عددزمان چاپ: 7 روز کاری

400,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 6 * 9 ( سانتی متر )جنس: مقوای 300 گرمی گلاسهروکش: سلفون ماتتیراژ: 500 عددزمان چاپ: 7 روز کاری

400,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز : 29.7*42 سایز فایل : 297*420 میلی متر زمان آماده سازی : 5 روز کاری جنس : گلاسه 135 گرم هزینه طراحی جداگانه محاسبه میشود

6,900,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 17 * 24 ( سانتی متر ) جنس: کاغذ تحریر 80 گرم زمان چاپ: 7 روز کاری

2,770,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 17 * 24 ( سانتی متر ) جنس: کاغذ تحریر 80 گرم زمان چاپ: 7 روز کاری

1,190,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 24 * 34 ( سانتی متر ) جنس: کاغذ تحریر 80 گرم   زمان چاپ: 7 روز کاری

4,250,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 24 * 34 ( سانتی متر ) جنس: کاغذ تحریر 80 گرم   زمان چاپ: 7 روز کاری

2,370,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 14.5 * 20 ( سانتی متر ) جنس: کاغذ تحریر 80 گرم زمان چاپ: 7 روز کاری

1,420,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 14.5 * 20 ( سانتی متر ) جنس: کاغذ تحریر 80 گرم زمان چاپ: 7 روز کاری

715,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 20 * 29 ( سانتی متر ) جنس: کاغذ تحریر 80 گرم زمان چاپ: 7 روز کاری

2,840,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 20 * 29 ( سانتی متر ) جنس: کاغذ تحریر 80 گرم زمان چاپ: 7 روز کاری

1,410,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 10 * 14.5 ( سانتی متر )جنس: کاغذ تحریر 80 گرمزمان چاپ: 7 روز کاری

715,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 10 * 14.5 ( سانتی متر ) جنس: کاغذ تحریر 80 گرم زمان چاپ: 7 روز کاری

365,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

گلاسه 170 گرم سایزA6 زمان تحویل: 7 روز کاری در صورت چاپ فوری 2-3 روز کاری

1,990,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

گلاسه 170 گرم سایزA5 زمان تحویل: 7 روز کاری در صورت چاپ فوری 2-3 روز کاری

3,970,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

گلاسه 170 گرم سایزA4 زمان تحویل: 7 روز کاری در صورت چاپ فوری 2-3 روز کاری

7,930,000 ریال
موجود
نمایش 1 - 21 از 140 مورد