ظروف

ظروف 

19 محصول وجود دارد.
0 دیدگاه

چاپ اختصاصی کف:52mm دهانه: 75mm ارتفاع: 88mm oz:9 جنس: کاغذ کره ای چاپ گیاهی هزینه حمل به عهده مشتری است

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

این ظروف مختص هتل ها ،تالارهای پذیرایی،رستوران ها و... میباشند که قابلیت چاپ اختصاصی را دارا هستند.

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

این ظروف مختص هتل ها ،تالارهای پذیرایی،رستوران ها و... میباشند که قابلیت چاپ اختصاصی را دارا هستند.

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

این ظروف مختص هتل ها ،تالارهای پذیرایی،رستوران ها و... میباشند که قابلیت چاپ اختصاصی را دارا هستند.

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

این ظروف مختص هتل ها ،تالارهای پذیرایی،رستوران ها و... میباشند که قابلیت چاپ اختصاصی را دارا هستند.

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

این ظروف مختص هتل ها ،تالارهای پذیرایی،رستوران ها و... میباشند که قابلیت چاپ اختصاصی را دارا هستند.

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

این ظروف مختص هتل ها ،تالارهای پذیرایی،رستوران ها و... میباشند که قابلیت چاپ اختصاصی را دارا هستند.

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

این ظروف مختص هتل ها ،تالارهای پذیرایی،رستوران ها و... میباشند که قابلیت چاپ اختصاصی را دارا هستند.

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

این ظروف مختص هتل ها ،تالارهای پذیرایی،رستوران ها و... میباشند که قابلیت چاپ اختصاصی را دارا هستند.

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

این ظروف مختص هتل ها ،تالارهای پذیرایی،رستوران ها و... میباشند که قابلیت چاپ اختصاصی را دارا هستند.

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

چاپ اختصاصی کف:100mm دهانه: 135mm ارتفاع: 105mm oz:34 جنس: کاغذ چینی چاپ افست بابت هزینه کلیشه مبلغ 200 هزار تومان به مبلغ اصلی اضافه میگردد هزینه حمل به عهده مشتری است

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

چاپ اختصاصی کف:57mm دهانه: 90mm ارتفاع: 155mm oz:22 جنس: کاغذ چینی چاپ افست بابت هزینه کلیشه مبلغ 200 هزار تومان به مبلغ اصلی اضافه میگردد هزینه حمل به عهده مشتری است

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

چاپ اختصاصی کف:57mm دهانه: 88mm ارتفاع: 126mm oz:16 جنس: کاغذ چینی چاپ افست بابت هزینه کلیشه مبلغ 200 هزار تومان به مبلغ اصلی اضافه میگردد هزینه حمل به عهده مشتری است

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

چاپ اختصاصی کف:52mm دهانه: 80mm ارتفاع: 110mm oz:12 جنس: کاغذ چینی چاپ افست بابت هزینه کلیشه مبلغ 200 هزار تومان به مبلغ اصلی اضافه میگردد هزینه حمل به عهده مشتری است

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

چاپ اختصاصی کف:74mm دهانه: 90mm ارتفاع: 60mm oz:10 جنس: کاغذ چینی چاپ افست بابت هزینه کلیشه مبلغ 200 هزار تومان به مبلغ اصلی اضافه میگردد هزینه حمل به عهده مشتری است

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

چاپ اختصاصی کف:52mm دهانه: 75mm ارتفاع: 88mm oz:9 جنس: کاغذ چینی چاپ افست هزینه حمل به عهده مشتری است

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

چاپ اختصاصی کف:52mm دهانه: 70mm ارتفاع: 74mm oz:6 جنس: کاغذ چینی چاپ افست هزینه زینک به مبلغ 200 هزار تومان به هزینه اصلی اضافه میگردد هزینه حمل به عهده مشتری است

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

چاپ اختصاصی کف:52mm دهانه: 66mm ارتفاع: 53mm oz:4 جنس: کاغذ چینی چاپ افست هزینه زینک به مبلغ 200 هزار تومان به هزینه اصلی اضافه میگردد هزینه حمل به عهده مشتری است

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

چاپ اختصاصی کف:35mm دهانه: 50mm ارتفاع: 55mm oz:3 جنس: کاغذ چینی چاپ افست هزینه زینک به مبلغ 200 هزار تومان به هزینه اصلی اضافه میگردد هزینه حمل به عهده مشتری است

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
نمایش 1 - 19 از 19 مورد