فرم های تراکت
فرم های تراکت شامل دو نوع فرم 135 گرم گلاسه و فرم تحریر 100 گرم است هر کدام از این دو نوع با تیراژهای متفاوت ارائه می شود.

فرم های تراکت 

42 محصول وجود دارد.
در هر صفحه
جدید
0 دیدگاه

گلاسه 120 گرم سایزA6 زمان تحویل: 7 روز کاری در صورت چاپ فوری 2-3 روز کاری

555,000 ریال
موجود
جدید
0 دیدگاه

گلاسه 120 گرم سایزA4 زمان تحویل: 7 روز کاری در صورت چاپ فوری 2-3 روز کاری

2,230,000 ریال
موجود
جدید
0 دیدگاه

گلاسه 120 گرم سایز A5

1,110,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 17 * 24 ( سانتی متر ) جنس: کاغذ تحریر 80 گرم زمان چاپ: 7 روز کاری

2,770,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 17 * 24 ( سانتی متر ) جنس: کاغذ تحریر 80 گرم زمان چاپ: 7 روز کاری

1,190,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 24 * 34 ( سانتی متر ) جنس: کاغذ تحریر 80 گرم   زمان چاپ: 7 روز کاری

4,250,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 24 * 34 ( سانتی متر ) جنس: کاغذ تحریر 80 گرم   زمان چاپ: 7 روز کاری

2,370,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 14.5 * 20 ( سانتی متر ) جنس: کاغذ تحریر 80 گرم زمان چاپ: 7 روز کاری

1,420,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 14.5 * 20 ( سانتی متر ) جنس: کاغذ تحریر 80 گرم زمان چاپ: 7 روز کاری

715,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 20 * 29 ( سانتی متر ) جنس: کاغذ تحریر 80 گرم زمان چاپ: 7 روز کاری

2,840,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 20 * 29 ( سانتی متر ) جنس: کاغذ تحریر 80 گرم زمان چاپ: 7 روز کاری

1,410,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 10 * 14.5 ( سانتی متر )جنس: کاغذ تحریر 80 گرمزمان چاپ: 7 روز کاری

715,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 10 * 14.5 ( سانتی متر ) جنس: کاغذ تحریر 80 گرم زمان چاپ: 7 روز کاری

365,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

گلاسه 170 گرم سایزA6 زمان تحویل: 7 روز کاری در صورت چاپ فوری 2-3 روز کاری

1,990,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

گلاسه 170 گرم سایزA5 زمان تحویل: 7 روز کاری در صورت چاپ فوری 2-3 روز کاری

3,970,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

گلاسه 170 گرم سایزA4 زمان تحویل: 7 روز کاری در صورت چاپ فوری 2-3 روز کاری

7,930,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 17 * 24 ( سانتی متر )جنس: کاغذ گلاسه 135 گرمزمان چاپ: 7 روز کاری

4,560,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 17 * 24 ( سانتی متر )جنس: کاغذ گلاسه 135 گرمزمان چاپ: 7 روز کاری

2,120,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 24 * 34 ( سانتی متر )جنس: کاغذ گلاسه 135 گرمزمان چاپ: 7 روز کاری

9,120,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 24 * 34 ( سانتی متر )جنس: کاغذ گلاسه 135 گرمزمان چاپ: 7 روز کاری

4,230,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 10 * 14.5 ( سانتی متر )جنس: کاغذ گلاسه 135 گرمزمان چاپ: 7 روز کاری

1,310,000 ریال
موجود
نمایش 1 - 21 از 42 مورد