تراکت گلاسه 135 گرم
تراکت، یا برگه های تبلیغاتی هستند با سایز بندی A4 / A5 / A6 که افراد و صاحبان مشاغل جهت پخش در اماکن عمومی بین مخاطبان و عابران آنرا منتشر می نمایند

تراکت گلاسه 135 گرم 

15 محصول وجود دارد.
0 دیدگاه

سایز طراحی: 17 * 24 ( سانتی متر )جنس: کاغذ گلاسه 135 گرمزمان چاپ: 7 روز کاری

4,560,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 17 * 24 ( سانتی متر )جنس: کاغذ گلاسه 135 گرمزمان چاپ: 7 روز کاری

2,120,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 24 * 34 ( سانتی متر )جنس: کاغذ گلاسه 135 گرمزمان چاپ: 7 روز کاری

9,120,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 24 * 34 ( سانتی متر )جنس: کاغذ گلاسه 135 گرمزمان چاپ: 7 روز کاری

4,230,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 10 * 14.5 ( سانتی متر )جنس: کاغذ گلاسه 135 گرمزمان چاپ: 7 روز کاری

1,310,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 10 * 14.5 ( سانتی متر )جنس: کاغذ گلاسه 135 گرمزمان چاپ: 7 روز کاری

620,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 14.5 * 20 ( سانتی متر )جنس: کاغذ گلاسه 135 گرمزمان چاپ: 7 روز کاری

2,615,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 14.5 * 20 ( سانتی متر )جنس: کاغذ گلاسه 135 گرمزمان چاپ: 7 روز کاری

1,245,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 14.5 * 20 ( سانتی متر )جنس: کاغذ گلاسه 135 گرمزمان چاپ: 7 روز کاری

760,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 20 * 29 ( سانتی متر )جنس: کاغذ گلاسه 135 گرم  تیراژ: 5000زمان چاپ: 7 روز کاری

5,230,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 20 * 29 ( سانتی متر )جنس: کاغذ گلاسه 135 گرم  تیراژ: 2000زمان چاپ: 7 روز کاری

2,490,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 20 * 29 ( سانتی متر )جنس: کاغذ گلاسه 135 گرم  تیراژ: 1000زمان چاپ: 7 روز کاری

1,520,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 10 * 14.5 ( سانتی متر )جنس: کاغذ گلاسه 135 گرمزمان چاپ: 7 روز کاری

380,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 17 * 24 ( سانتی متر )جنس: کاغذ گلاسه 135 گرمزمان چاپ: 7 روز کاری

1,340,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز طراحی: 24 * 34 ( سانتی متر )جنس: کاغذ گلاسه 135 گرمزمان چاپ: 7 روز کاری

2,690,000 ریال
موجود
نمایش 1 - 15 از 15 مورد