فرم های پوستر
پوستر تبلیغاتی یکی از انواع روش های تبلیغاتی می باشد. پوستر تبلیغاتی به صفحاتی از جنس کاغذ گلاسه گفته می شود که بر روی آن طرحی کشیده یا چاپ می شود.

فرم های پوستر 

13 محصول وجود دارد.
0 دیدگاه

سایز : 29.7*42 سایز فایل : 297*420 میلی متر زمان آماده سازی : 5 روز کاری جنس : گلاسه 135 گرم هزینه طراحی جداگانه محاسبه میشود

6,900,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز : 50*35 سایز فایل : 480*340 میلی متر زمان آماده سازی : 5 روز کاری جنس : تحریر 80 گرم

3,050,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز : 50*70 سایز فایل : 480*690 میلی متر زمان آماده سازی : 5 روز کاری جنس : تحریر 80 گرم

5,900,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز : 100*70 سایز فایل : 680*990 میلی متر زمان آماده سازی : 5 روز کاری جنس : تحریر 80 گرم

10,550,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز : 42*29.7 سایز فایل : 297*420 میلی متر زمان آماده سازی : 5 روز کاری جنس : تحریر 80 گرم

2,850,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز : 45*60 سایز فایل : 590*430 میلی متر زمان آماده سازی : 5 روز کاری جنس : تحریر 80 گرم

5,500,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز : 90*60 سایز فایل : 580*890 میلی متر زمان آماده سازی : 5 روز کاری جنس : تحریر 80 گرم

10,350,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز : 35*50 سایز فایل : 480*340 میلی متر زمان آماده سازی : 5 روز کاری جنس : گلاسه 135 گرم هزینه طراحی جداگانه محاسبه میشود

4,950,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز : 70*50 سایز فایل : 690*480 میلی متر زمان آماده سازی : 5 روز کاری جنس : گلاسه 135 گرم هزینه طراحی جداگانه محاسبه میشود

9,650,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز : 70*100 سایز فایل : 680*990 میلی متر زمان آماده سازی : 5 روز کاری جنس : گلاسه 135 گرم هزینه طراحی جداگانه محاسبه میشود

18,200,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز : 29.7*42 سایز فایل : 297*420 میلی متر زمان آماده سازی : 5 روز کاری جنس : گلاسه 135 گرم هزینه طراحی جداگانه محاسبه میشود

4,450,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز : 45*60 سایز فایل : 430*590 میلی متر زمان آماده سازی : 5 روز کاری جنس : گلاسه 135 گرم هزینه طراحی جداگانه محاسبه میشود

8,450,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز : 60*90 سایز فایل : 580*890 میلی متر زمان آماده سازی : 5 روز کاری جنس : گلاسه 135 گرم

14,900,000 ریال
موجود
نمایش 1 - 13 از 13 مورد