چاپ نایلون
طراحی و چاپ نایلون و نایلکس در ابعاد استاندارد و ابعاد سفارشی (دسته موزی - دسته رکابی - دسته بندی و تقویتی) در تیراژ بالا

چاپ نایلون 

27 محصول وجود دارد.
در هر صفحه
0 دیدگاه

رنگ: شیری ارتفاع: 60cm عرض: 50cm تعداد در هر کیلو 20 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

رنگ: شیری ارتفاع: 50cm عرض: 40cm تعداد در هر کیلو 28 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

رنگ: شیری ارتفاع: 45cm عرض: 35cm تعداد در هر کیلو 35 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
اتمام موجودی
0 دیدگاه

رنگ: شیری ارتفاع: 40cm عرض: 30cm تعداد در هر کیلو 43 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

رنگ: شیری ارتفاع: 90cm عرض: 75cm تعداد در هر کیلو 55 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

رنگ: شیری ارتفاع: 75cm عرض: 65cm تعداد در هر کیلو 60 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

رنگ: شیری ارتفاع: 65cm عرض: 55cm تعداد در هر کیلو 70 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

رنگ: شیری ارتفاع: 55cm عرض: 45cm تعداد در هر کیلو 80 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

رنگ: شیری ارتفاع: 47cm عرض: 37cm تعداد در هر کیلو 100 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

رنگ: شیری ارتفاع: 40cm عرض: 30cm تعداد در هر کیلو 140 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

رنگ: شیری ارتفاع: 60cm عرض: 50cm تعداد در هر کیلو 22 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

رنگ: شیری ارتفاع: 50cm عرض: 40cm تعداد در هر کیلو 30 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

رنگ: شیری ارتفاع: 45cm عرض: 35cm تعداد در هر کیلو 45 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

رنگ: شیری ارتفاع: 40cm عرض: 30cm تعداد در هر کیلو 60 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

رنگ: شیری ارتفاع: 35cm عرض: 25cm تعداد در هر کیلو 70 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

رنگ: شیری ارتفاع: 50cm عرض: 35cm تعداد در هر کیلو 45 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

رنگ: شیری ارتفاع: 40cm عرض: 30cm تعداد در هر کیلو 65 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

رنگ: شیری ارتفاع: 35cm عرض: 25cm تعداد در هر کیلو 90 عدد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

رنگ: شیری ارتفاع: 30cm عرض: 20cm تعداد در هر کیلو 125 عدد. هزینه چاپ سیلک به ازای هر رنگ و هر طرف چاپ ضربی 100 تومان به قیمت پلاستیک اضافه میشود.

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
0 دیدگاه

حداقل سفارش 200 کیلو می باشد مبلغ فوق بدون احتساب هزینه کلیشه می باشد

88,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

حداقل سفارش 200 کیلو می باشد مبلغ فوق بدون احتساب هزینه کلیشه می باشد

88,000 ریال
موجود
نمایش 1 - 21 از 27 مورد