چاپ ساک های پارچه ای دوختی
چاپ انواع ساک های پارچه ای دوختی با کیفیت عالی در تیراژ بالا

چاپ ساک های پارچه ای دوختی 

10 محصول وجود دارد.
0 دیدگاه

سایز 30*40 سانتی متر

37,500 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز: طول:40cm عرض:50cm کاست:12cmتوضیحات: 1-حداقل تیراژ 1000 عدد میباشد. 2-زمان تحویل 15 روز پس از تایید نمونه و تایید طرح میباشد.

14,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز: طول:30cm عرض:40cm کاست:10cmتوضیحات: 1-حداقل تیراژ 1000 عدد میباشد. 2-زمان تحویل 10 روز پس از تایید نمونه و تایید طرح میباشد.

12,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز: طول:50cm عرض:50cm کاست:12cmتوضیحات: 1-حداقل تیراژ 1000 عدد میباشد. 2-زمان تحویل 15 روز پس از تایید نمونه و تایید طرح میباشد.

15,500 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز: طول:45cm عرض:45cm کاست:10cmتوضیحات: 1-حداقل تیراژ 1000 عدد میباشد. 2-زمان تحویل 15 روز پس از تایید نمونه و تایید طرح میباشد.

14,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز: طول:50cm عرض:40cm کاست:12cmتوضیحات: 1-حداقل تیراژ 1000 عدد میباشد. 2-زمان تحویل 15 روز پس از تایید نمونه و تایید طرح میباشد.

14,500 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز: طول:40cm عرض:40cm کاست:10cmتوضیحات: 1-حداقل تیراژ 1000 عدد میباشد. 2-زمان تحویل 15 روز پس از تایید نمونه و تایید طرح میباشد.

13,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز: طول:40cm عرض:32cm کاست:10cmتوضیحات: 1-حداقل تیراژ 1000 عدد میباشد. 2-زمان تحویل 15 روز پس از تایید نمونه و تایید طرح میباشد.

11,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

سایز: طول:35cm عرض:35cm کاست:7cmتوضیحات: 1-حداقل تیراژ 1000 عدد میباشد. 2-زمان تحویل 15 روز پس از تایید نمونه و تایید طرح میباشد.

10,000 ریال
موجود
نمایش 1 - 10 از 10 مورد